ABOUT

เมื่อพูดถึง “เทพจำแลงภมร” ภาพที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันดีคือ วัตถุมงคลประเภทหนึ่งที่มีรูปของเทพสององค์ในอิริยาบถหันหน้าเข้าหากัน ลักษณะลวดลายหากมองแบบผิวเผินละม้ายคล้ายผีเสื้อกำลังกางปีก บางชิ้นมีการเพนต์สีเพื่อให้เข้ากับลวดลาย บางชิ้นมีการฝังพลอยหรืออัญมณีมีค่าหลากชนิด หลายคนที่พบเห็นวัตถุมงคลแบบนี้เป็นครั้งแรก ต่างตั้งข้อสงสัยว่า “เทพจำแลงภมร” คืออะไร มีความหมายและพุทธคุณด้านใด หรือเป็นเพียงเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเท่านั้นหามีพุทธคุณอันใดไม่

“ครู บากฤษณะ อินทวัณโณ” สำนักสงฆ์เวฬุวัน บ้านคลองกระทิง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้สร้างวัตถุมงคล

“เทพจำแลงภมร” ได้ให้คำตอบไว้ว่า มูลเหตุเกิดจากบางครั้งเราอาจพกพาพระเครื่องหรือรูปเคารพของพระพุทธเจ้าไปใน
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นท่านจึงได้สร้างเครื่องรางประเภทหนึ่งขึ้นมา ตามศาสตร์วิชาเก่าแก่ที่ได้ร่ำเรียนมา

 

เทพจำแลงภมร หมายถึง เปลี่ยนไปได้ เปลี่ยนมาได้ แล้วแต่จะให้เป็นอะไรหรือแล้วแต่ใจปรารถนา เทพสององค์ที่ปรากฏคือ พระพักตร์พระศิวะมหาเทพหันหน้าเข้าหาพระพักตร์พระแม่อุมาเทวี อันเป็นสื่อความหมายถึงความสมดุลของสรรพสิ่ง สำหรับการฝังมงคลต่างๆ ลงด้านหลังของเทพ เช่น เหรียญ หรือ พลอย ท่านกล่าวว่า นอกจากความตั้งใจให้เกิดตำหนิอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว การฝังพลอยลงไปก็เพื่อเป็นการเสริมให้วัตถุมงคลเหล่านั้นมีพลังจากดวงดาว อันเป็นการนำมงคลเข้าสู่ตัวของผู้บูชาตามหลักของโหราศาสตร์ ผู้ที่ได้บูชาจะบังเกิดแต่โชคลาภ ใช้ผลดีด้านความรัก เมตตามหานิยม ค้าขายดี พุทธคุณดีเลิศ