กำไลเทพภมรจำแลง

เทพภมรจําแลง ครูบากฤษณะ

ร้อยกับหินมงคลสลับสี พุทธคุณเสริมความรัก เมตตามหานิยม เจรจา ค้าขายดี เสริมโชคลาภ ประกอบธุรกิจสำเร็จ ร่ำรวย หนุนการเงิน การงาน ให้ราบรื่น

ตะกรุดเทพภมรจําแลงครูบากฤษณะร้อยกับหินมงคลสลับสี เทพจำแลงภมรนั้นเป็นผีเสื้อ กางปีก แต่ดูอีกครั้งจะเห็นเป็นรูปเทพ ๒ องค์หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งท่านบอกว่าเป็นรูป พระศิวะมหาเทพ กับรูป พระแม่อุมาเทวี โดยมีอักษรโบราณที่เรียกว่า เทวะนาคี ล้อมรอบเป็นเสมือนคาถากำกับ ได้ผลดี ในทางความรัก ความเมตตามหานิยม และค้าขาย

กำไลตะกรุดเทพภมรจำแลง

ตะกรุดเทพภมรจําแลงครูบากฤษณะร้อยกับหินมงคลสลับสี เทพจำแลงภมรนั้นเป็นผีเสื้อ กางปีก แต่ดูอีกครั้งจะเห็นเป็นรูปเทพ ๒ องค์หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งท่านบอกว่าเป็นรูป พระศิวะมหาเทพ กับรูป พระแม่อุมาเทวี โดยมีอักษรโบราณที่เรียกว่า เทวะนาคี ล้อมรอบเป็นเสมือนคาถากำกับ ได้ผลดี ในทางความรัก ความเมตตามหานิยม และค้าขาย

เทพจำแลง เป็นเทพแห่งการขอพร สมดั่งใจปรารถนา

เทพจำแลง เป็นเทพแห่งการขอพร สมดั่งใจปรารถนา จากร้ายกลายเป็นดี ทำอะไรก็ราบรื่น การงานค้าขายขึ้น คนรักเอ็นดู เรียนได้ว่าเป็นเครื่องราง ที่ครอบคลุมที่สุด ในบรรดาที่แพรวบูชามาเลยก็ว่า ปลุกเสกแล้วจากครูบากฤษณะ ใครที่กำลังเจอเรื่องแย่ บูชาตัวนี้จะทำให้เรื่องร้าย ๆ กลายเป็นดี และยังช่วยเรื่องเงินทองไหลมาเทมา พุทธคุณเสริมความรัก เมตตามหานิยม เจรจา ค้าขายดี เสริมโชคลาภ ประกอบธุรกิจสำเร็จ ร่ำรวย หนุนการเงิน การงาน ให้ราบรื่น เทพจำแลงภมรนั้นเป็นผีเสื้อ กางปีก แต่ดูอีกครั้งจะเห็นเป็นรูปเทพ ๒ องค์หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งท่านบอกว่าเป็นรูป พระศิวะมหาเทพ กับรูป พระแม่อุมาเทวี โดยมีอักษรโบราณที่เรียกว่า เทวะนาคี ล้อมรอบเป็นเสมือนคาถากำกับ ได้ผลดี ในทางความรัก ความเมตตามหานิยม และค้าขาย

🦋คาถาสำหรับค้าขาย🦋

(ตั้งนะโม 3 จบ)

กฤษณะ กฤษณะ ฮเร ฮเร รามะฮเร

กฤษณะ กฤษณะ นะมะพะธะ

🦋คาถาสำหรับขอโชคลาภ🦋

(ตั้งนะโม 3 จบ)

กฤษณะ กฤษณะ ฮเร ฮเร กฤษณะ โดสะมาเรสะรามะ สิริราม
เยราม เยราม นะมะพะธะ

🦋คาถาเสริมสิริมงคล🦋

สิริราม เยราม เยเยราม กฤษณะฮเร
กฤษณะ นะมะ พะธะ

สิริ คือ ความเป็นมงคลอย่างยิ่ง
ราม คือ ความสุขเกษมสำราญอันสูงสุด
ฮเร คือ พลังเบื้องสูงสุดของพระองค์
กฤษณะ คือ ผู้มีเสน่ห์อันสูงสุด

🦋คาถาบูชาวัตถุมงคล ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ🦋

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โอมนะมะศิวะ นะเมตตา เทวะจิตตะ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
ครูบากฤษณะเจ้าของเทพจำแลง

ขอตั้งจิตอธิษฐานขอพร (ให้อธิษฐานขอพร…)